Оддыг дуурайлган хийсэн лааны тосон баримлууд үргэлж сайн сайхан болдог гэж бодож байна уу. Тэгвэл оддыг асар муу дуурайлган хийсэн жишээнүүдийг хүргэж байна.