|
Шинэ мэдээ

Монгол Улсын автозамын сүлжээ

Улаанбаатар - Цэцэрлэг / 477 км /
Улаанбаатар - Өлгий / 1709 км /
Улаанбаатар - Баянхонгор / 639 км /
Улаанбаатар - Булган / 373 км /
Улаанбаатар - Алтай / 1037 км / 
Улаанбаатар - Чойр / 240 км /
Улаанбаатар - Дархан / 219 км /
Улаанбаатар - Сайншанд / 450 км /
Улаанбаатар - Чойбалсан / 661 км /
Улаанбаатар - Мандалговь / 275 км /
Улаанбаатар - Улиастай / 1023 км /
Улаанбаатар - Эрдэнэт / 376 км /
Улаанбаатар - Арвайхээр / 431 км /
Улаанбаатар - Даланзадгад / 575 км /
Улаанбаатар - Баруун Урт / 565 км /
Улаанбаатар - Сүхбаатар / 321 км /
Улаанбаатар - Ховд / 1487 км /
Улаанбаатар - Мөрөн / 779 км / 
Улаанбаатар - Өндөрхаан / 338 км /
Улаанбаатар - Зуунмод / 43 км /
Улаанбаатар - Улаангом / 1417 км /

Цэцэрлэг - Өлгий / 1085 км /
Цэцэрлэг - Баянхонгор / 191 км /
Цэцэрлэг - Булган / 282 км /
Цэцэрлэг - Алтай / 589 км /
Цэцэрлэг - Чойр / 700 км / 
Цэцэрлэг - Дархан / 519 км /
Цэцэрлэг - Сайншанд / 927 км /
Цэцэрлэг - Чойбалсан / 1138 км /
Цэцэрлэг - Мандалговь / 752 км /
Цэцэрлэг - Улиастай / 546 км /
Цэцэрлэг - Эрдэнэт / 338 км /
Цэцэрлэг - Арвайхээр / 255 км /
Цэцэрлэг - Даланзадгад / 634 км /
Цэцэрлэг - Баруун Урт / 1042 км /
Цэцэрлэг - Сүхбаатар / 617 км /
Цэцэрлэг - Ховд / 1039 км /
Цэцэрлэг - Мөрөн / 379 км /
Цэцэрлэг - Өндөрхаан / 815 км /
Цэцэрлэг - Зуун мод / 520 км /
Цэцэрлэг - Улаангом / 940 км /

Өлгий - Баянхонгор / 1070 км /
Өлгий - Булган / 1367 км /
Өлгий - Алтай / 672 км /
Өлгий - Чойр / 1766 км /
Өлгий - Дархан / 1604 км /
Өлгий - Сайншанд / 2159 км /
Өлгий - Чойбалсан / 2370 км / 
Өлгий - Мандалговь / 1579 км /
Өлгий - Улиастай / 725 км /
Өлгий - Эрдэнэт / 1423 км /
Өлгий - Арвайхээр / 1278 км /
Өлгий - Даланзадгад / 1657 км /
Өлгий - Баруун Урт / 2274 км /
Өлгий - Сүхбаатар / 1702 км /
Өлгий - Ховд / 222 км /
Өлгий - Мөрөн / 928 км /
Өлгий - Өндөрхаан / 2047 км /
Өлгий - Зуунмод / 1752 км /
Өлгий - Улаангом / 291 км /

Баянхонгор - Булган / 473 км /
Баянхонгор - Алтай / 398 км /
Баянхонгор - Чойр / 696 км /
Баянхонгор - Дархан / 862 км /
Баянхонгор - Сайншанд / 853 км /
Баянхонгор - Чойбалсан / 1300 км /
Баянхонгор - Мандалговь / 509 км /
Баянхонгор - Улиастай / 470 км /
Баянхонгор - Эрдэнэт / 529 км /
Баянхонгор - Арвайхээр / 208 км /
Баянхонгор - Даланзадгад / 500 км / 
Баянхонгор - Баруун Урт / 1204 км / 
Баянхонгор - Сүхбаатар / 808 км /
Баянхонгор - Ховд / 848 км / 
Баянхонгор - Мөрөн / 570 км /
Баянхонгор - Өндөрхаан / 977 км /
Баянхонгор - Зуунмод / 682 км / 
Баянхонгор - Улаангом / 1131 км /

Булган - Алтай / 871 км /
Булган - Чойр / 559 км /
Булган - Дархан / 240 км /
Булган - Сайншанд / 776 км /
Булган - Чойбалсан / 997 км /
Булган - Мандалговь / 611 км /
Булган - Улиастай / 828 км /
Булган - Эрдэнэт / 59 км /
Булган - Арвайхээр / 364 км /
Булган - Даланзадгад / 743 км /
Булган - Баруун Урт / 901 км /
Булган - Сүхбаатар / 335 км /
Булган - Ховд / 1321 км /
Булган - Мөрөн / 348 км /
Булган - Өндөрхаан / 674 км /
Булган - Зуунмод / 3079 км /
Булган - Улаангом / 1026 км /

Алтай - Чойр / 1094 км /
Алтай - Дархан / 1260 км /
Алтай - Сайншанд / 1286 км /
Алтай - Чойбалсан / 1698 км /
Алтай - Мандалговь / 907 км /
Алтай - Улиастай / 195 км /
Алтай - Эрдэнэт / 927 км /
Алтай - Арвайхээр / 606 км /
Алтай - Даланзадгад / 898 км /
Алтай - Баруун Урт / 1602 км /
Алтай - Сүхбаатар / 1358 км /
Алтай - Ховд / 450 км /
Алтай - Мөрөн / 585 км /
Алтай - Өндөрхаан / 1375 км /
Алтай - Зуунмод / 1080 км /
Алтай - Улаангом / 693 км /

Чойр - Дархан / 446 км /
Чойр - Сайншанд / 226 км /
Чойр - Чойбалсан / 439 км /
Чойр - Мандалговь / 187 км /
Чойр - Улиастай / 1246 км /
Чойр - Эрдэнэт / 596 км /
Чойр - Арвайхээр / 664 км /
Чойр - Даланзадгад / 480 км /
Чойр - Баруун Урт / 477км /
Чойр - Сүхбаатар / 544 км /
Чойр - Ховд / 1710 км /
Чойр - Мөрөн / 1002 км /
Чойр - Өндөрхаан / 235 км /
Чойр - Зуунмод / 204 км /
Чойр - Улаангом / 1640 км /

Дархан - Сайншанд / 673 км /
Дархан - Чойбалсан / 884 км /
Дархан - Мандалговь / 498 км /
Дархан - Улиастай / 1065 км /
Дархан - Эрдэнэт / 180 км /
Дархан - Арвайхээр / 654 км /
Дархан - Даланзадгад / 798 км / 
Дархан - Баруун Урт / 788 км /
Дархан - Сүхбаатар / 98 км /
Дархан - Ховд / 1710 км /
Дархан - Мөрөн / 588 км /
Дархан - Өндөрхаан / 561 км /
Дархан - Зуунмод / 266 км /
Дархан - Улаангом / 1266 км /

Сайншанд - Чойбалсан / 520 км /
Сайншанд - Мандалговь / 344 км /
Сайншанд - Улиастай / 1423 км /
Сайншанд - Эрдэнэт / 823 км /
Сайншанд - Арвайхээр / 645 км /
Сайншанд - Даланзадгад / 499 км /
Сайншанд - Баруун Урт / 334 км /
Сайншанд - Сүхбаатар / 771 км /
Сайншанд - Ховд / 1937 км /
Сайншанд - Мөрөн / 1229 км /
Сайншанд - Өндөрхаан / 302 км /
Сайншанд - Зуунмод / 430 км /
Сайншанд - Улаангом / 1867 км /

Чойбалсан - Мандалговь / 736 км /
Чойбалсан - Улиастай / 1684 км /
Чойбалсан - Эрдэнэт / 1034 км /
Чойбалсан - Арвайхээр / 1092 км /
Чойбалсан - Даланзадгад / 1031 км /
Чойбалсан - Баруун Урт / 193 км /
Чойбалсан - Сүхбаатар / 982 км /
Чойбалсан - Ховд / 2148 км /
Чойбалсан - Мөрөн / 1440 км /
Чойбалсан - Өндөрхаан / 323 км /
Чойбалсан - Зуунмод / 704 км /
Чойбалсан - Улаангом / 2078 км /

Мандалговь - Улиастай / 979 км /
Мандалговь - Эрдэнэт / 648 км /
Мандалговь - Арвайхээр / 301 км /
Мандалговь - Даланзадгад / 300 км /
Мандалговь - Баруун Урт / 664 км /
Мандалговь - Сүхбаатар / 596 км /
Мандалговь - Ховд / 1357 км /
Мандалговь - Мөрөн / 1054 км /
Мандалговь - Өндөрхаан / 417 км /
Мандалговь - Зуунмод / 232 км /
Мандалговь - Улаангом / 1692 км /

Улиастай - Эрдэнэт / 884 км /
Улиастай - Арвайхээр / 678 км /
Улиастай - Даланзадгад / 970 км /
Улиастай - Баруун Урт / 1588 км /
Улиастай - Сүхбаатар / 1163 км /
Улиастай - Ховд / 503 км /
Улиастай - Мөрөн / 390 км /
Улиастай - Өндөрхаан / 1361 км /
Улиастай - Зуунмод / 1066 км /
Улиастай - Улаангом / 529 км /

Эрдэнэт - Арвайхээр / 635 км /
Эрдэнэт - Даланзадгад / 948 км /
Эрдэнэт - Баруун Урт / 938 км /
Эрдэнэт - Сүхбаатар / 279 км /
Эрдэнэт - Ховд / 1380 км /
Эрдэнэт - Мөрөн / 407 км /
Эрдэнэт - Өндөрхаан / 711 км /
Эрдэнэт - Зуунмод / 416 км /
Эрдэнэт - Улаангом / 1085 км /

Арвайхээр - Даланзадгад / 379 км /
Арвайхээр - Баруун Урт / 996 км /
Арвайхээр - Сүхбаатар / 752 км /
Арвайхээр - Ховд / 1056 км /
Арвайхээр - Мөрөн / 634 км /
Арвайхээр - Өндөрхаан / 769 км /
Арвайхээр - Зуунмод / 474 км /
Арвайхээр - Улаангом / 1195 км /

Даланзадгад - Баруун Урт / 839 км /
Даланзадгад - Сүхбаатар / 896 км /
Даланзадгад - Ховд / 1348 км /
Даланзадгад - Мөрөн / 1354 км /
Даланзадгад - Өндөрхаан / 717 км /
Даланзадгад - Зуунмод / 540 км /
Даланзадгад - Улаангом / 1992 км /

Баруун Урт - Сүхбаатар / 886 км /
Баруун Урт - Ховд / 2052 км /
Баруун Урт - Мөрөн / 1344 км /
Баруун Урт - Өндөрхаан / 227 км /
Баруун Урт - Зуунмод / 566 км /
Баруун Урт - Улаангом / 1982 км /

Сүхбаатар - Ховд / 1808 км /
Сүхбаатар - Мөрөн / 683 км /
Сүхбаатар - Өндөрхаан / 659 км /
Сүхбаатар - Зуунмод / 407 км /
Сүхбаатар - Улаангом / 1361 км /

Ховд - Мөрөн / 893 км /
Ховд - Өндөрхаан / 1825 км /
Ховд - Зуунмод / 1530 км /
Ховд - Улаангом / 243 км /

Мөрөн - Өндөрхаан / 1117 км /
Мөрөн - Зуунмод / 822 км /
Мөрөн - Улаангом / 678 км /

Өндөрхаан - Зуунмод / 313 км / 
Өндөрхаан - Улаангом / 1755 км /

Зуунмод - Улаангом / 1460 км /